نمایش 1–10 از 11 نتیجه

دفتر نقاشی سیمی ساده

کد:  3652
تعداد برگ:  60 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • سیم آبکاری ضد حساسیت

دفتر نقاشی سیمی طلقی کارتونی

کد:  3465 , 3665, 3865 و 3165
تعداد برگ:  40, 60, 80 و 100 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • سیم آبکاری ضد حساسیت

دفتر نقاشی سیمی فیلی با کاغذ مومی

کد:  3457
تعداد برگ:  40 (19 مومی + 20 سفید) برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید 80gr
 • سایز: 24×34 ـ B4
 • کاغذ مومی شفاف
 • سیم آبکاری ضد حساسیت
 • تنوع طرح 

دفتر نقاشی سیمی فیلی با کاغذ مومی Max

کد:  9757
تعداد برگ: 40 (19 مومی + 20 سفید) برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید 70gr
 • سایز: 23×33
 • سیم آبکاری ضد حساسیت
 • تنوع طرح 

دفتر نقاشی سیمی کارتونی

کد:  3453
تعداد برگ:  40 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • سیم آبکاری ضد حساسیت

دفتر نقاشی سیمی کارتونی (دخترانه)

کد:  3463
تعداد برگ:  40 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • سیم آبکاری ضد حساسیت
 • طرح های دخترانه

دفتر نقاشی سیمی کارتونی A4

کد:  3454
تعداد برگ:  30 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • سیم آبکاری ضد حساسیت
 • تنوع طرح 

دفتر نقاشی سیمی مار و پله

کد: 9650
تعداد برگ:  60 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • خط کشی استاندارد با رنگ آبی