نمایش 141–150 از 161 نتیجه

یادداشت سیم از بالا جلدPP ـ (12×8)

کد:  9324
تعداد برگ:  160 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ لبه رنگی 
 • سیم آبکاری ضد حساسیت
 • خط کشی استاندارد

یادداشت سیمی جلد PP ـ (15×10)

کد:  9330
تعداد برگ:  80 برگ
ویژگی های محصول
 • دارای لیبل مشخصات
 • خط کشی استاندارد

یادداشت سیمی جلد PP ـ(12×8)

کد:  9323
تعداد برگ:  160 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ لبه رنگی 
 • سیم آبکاری ضد حساسیت
 • خط کشی استاندارد

یادداشت سیمی جلد سخت دکمه دار(10×15)

کد: 9348
تعداد برگ: 100 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد سخت مقوایی
 • کاغذ لبه رنگی 
 • دارای دکمه نگه دارنده

یادداشت سیمی جلد سخت دکمه دار(12×8)

کد: 9328
تعداد برگ: 100 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد سخت مقوایی
 • کاغذ لبه رنگی 
 • دارای دکمه نگه دارنده

یادداشت سیمی جلد سخت طرح گل(12×17)

کد: 9344
تعداد برگ: 100 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد سخت مقوایی
 • کاغذ لبه رنگی 

یادداشت سیمی جلد سخت فانتزی(12×17)

کد: 9332
تعداد برگ: 100 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد سخت مقوایی
 • کاغذ لبه رنگی 

یادداشت سیمی جلد سخت کش دار(12×8)

کد: 9329
تعداد برگ: 100 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد سخت مقوایی
 • کاغذ لبه رنگی 
 • دارای کش نگه دارنده

یادداشت سیمی جلد سخت کش دار(15×10)

کد: 9349
تعداد برگ: 100 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد سخت مقوایی
 • کاغذ لبه رنگی 
 • دارای کش نگه دارنده

یادداشت سیمی جلد لیمینتی کارتونی(8×12)

کد: 9326
تعداد برگ: 80 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد لمینتی محکم
 • کاغذ لبه رنگی طرح دار