نمایش دادن همه 8 نتیجه

دفتر سیمی جلدسخت A4

تعداد برگ:  100، 160 و 200 برگ
کد:  9172، 9174 و 9272
ویژگی های محصول
 • طرح های متنوع
 • جلد سخت
 • کاغذ سفید با خط کشی استاندارد

دفتر کلاسور سلفونی 26 حلقه

تعداد برگ:  100 و 160 برگ
کد:  9702 و 9712
ویژگی های محصول
 • قفل فلزی 26 حلقه
 • یدک لبه رنگی گلی
 • جلد سخت سلفونی
 • طرح های فانتزی و گل دار

کلاسور 26 حلقه جلد سخت پارچه ای

کد: 9700 , 9710
تعداد برگ: 96 , 160برگ
ویژگی های محصول
 • یدک لبه رنگی گلی
 • قفل فلزی 26 حلقه
 • جلد سخت پارچه ای

کلاسور 26 حلقه جلد سخت گالینگوری

کد: 9708 , 9711
تعداد برگ: 96 , 160برگ
ویژگی های محصول
 • یدک لبه رنگی با دیوایدر
 • قفل فلزی 26 حلقه
 • جلد سخت گالینگوری

یادداشت سیم از بالا جلد PP ـ (16.5×10)

کد:  9334
تعداد برگ:  160 برگ
ویژگی های محصول
 • جلد pp پنجره ای
 • خط کشی استاندارد

یادداشت سیم از بالا جلدPP ـ (12×8)

کد:  9324
تعداد برگ:  160 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ لبه رنگی 
 • سیم آبکاری ضد حساسیت
 • خط کشی استاندارد

یادداشت سیمی جلد PP ـ(12×8)

کد:  9323
تعداد برگ:  160 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ لبه رنگی 
 • سیم آبکاری ضد حساسیت
 • خط کشی استاندارد