نمایش یک نتیجه

یادداشت سیم از بالا با پرفراژ (12×22)

کد: 9340
تعداد برگ: 80 برگ
ویژگی های محصول
  • کاغذ سفید مرغوب
  • سیم از بالا
  • پشت جلد محکم