نمایش دادن همه 3 نتیجه

کاغذ اوریگامی 10×10 ـ 10 رنگ

کد: 9777
تعداد برگ: 100 برگ
ویژگی های محصول
  • کاغذ 80 گرم
  • بسته بندی وکیوم
  • پشت رو رنگی

کاغذ اوریگامی 15×15 ـ 10 رنگ

کد: 9776
تعداد برگ: 100 برگ
ویژگی های محصول
  • کاغذ 80 گرم
  • بسته بندی وکیوم
  • پشت رو رنگی

کاغذ اوریگامی 20×20 ـ 10 رنگ

کد: 9779
تعداد برگ: 100 برگ
ویژگی های محصول
  • کاغذ 80 گرم
  • بسته بندی وکیوم
  • پشت رو رنگی