نمایش 1–10 از 22 نتیجه

یادداشت 100 برگ سیمی PP دایکاتی (12×17)

کد: 9341
تعداد برگ: 100 برگ
ویژگی های محصول
 • جلد pp با برش پنجره ای
 • آستر طرح دار فانتزی
 • کاغذ لبه رنگی

یادداشت 100 برگ سیمی طلقی (8×12)

کد: 9325
تعداد برگ: 100 برگ
ویژگی های محصول
 • دارای کاغذ لبه رنگی
 • جلد طلقی

یادداشت 80 برگ سیمی کارتونی (10×10)

کد: 9342
تعداد برگ: 80 برگ
ویژگی های محصول
 • سیم از بالا
 • جلد لمینتی محکم

یادداشت سیم از بالا با پرفراژ (12×22)

کد: 9340
تعداد برگ: 80 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • سیم از بالا
 • پشت جلد محکم

یادداشت سیم از بالا جلد PP ـ (16.5×10)

کد:  9334
تعداد برگ:  160 برگ
ویژگی های محصول
 • جلد pp پنجره ای
 • خط کشی استاندارد

یادداشت سیم از بالا جلد PPـ(8×12)

کد: 9327
تعداد برگ: 80 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد pp
 • کاغذ لبه رنگی

یادداشت سیم از بالا جلدPP ـ (10×8)

کد:  9314
تعداد برگ:  200 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ لبه رنگی 
 • سیم آبکاری ضد حساسیت
 • خط کشی استاندارد

یادداشت سیم از بالا جلدPP ـ (12×8)

کد:  9324
تعداد برگ:  160 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ لبه رنگی 
 • سیم آبکاری ضد حساسیت
 • خط کشی استاندارد