نمایش دادن همه 5 نتیجه

دفتر دو خط سیمی جلد مقوایی

کد: 3430
تعداد برگ: 40 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد مقوایی
 • خط کشی استاندارد با رنگ آبی

دفتر دو خط سیمی جلد مقوایی

کد: 3830 و 3130
تعداد برگ: 80 و 100 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد مقوایی
 • خط کشی استاندارد با رنگ آبی

دفتر دو خط سیمی جلد مقوایی

کد: 3630
تعداد برگ: 60 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد مقوایی
 • خط کشی استاندارد با رنگ آبی

دفتر سیمی طلقی دو خط

کد: 3632
تعداد برگ: 60 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد مقوایی با روکش طلقی
 • خط کشی استاندارد دوخط با رنگ آبی

دفتر سیمی طلقی دوخط

کد: 3432, 3832 و 3132
تعداد برگ: 40, 80 و 100 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد مقوایی با روکش طلقی
 • خط کشی دو خط استاندارد با رنگ آبی