نمایش دادن همه 6 نتیجه

دفتر طراحی A3 با کاغذ 120 گرم سفید

کد: 3458
تعداد برگ: 40 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب 120 گرم
 • پشت جلدسخت 
 • دارای پرفراژ نقطه ای با کیفیت

دفتر طراحی A3 با کاغذ 127 گرم پارس

کد: 3460
تعداد برگ: 40 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ پارس ایرانی 127 گرم
 • پشت جلدسخت 

دفتر طراحی A5 با کاغذ پارس

کد: 9466
تعداد برگ: 80 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ پارس ایرانی 80 گرم
 • پشت جلدسخت 

دفتر طراحی B4 با کاغذ 100 گرم پارس

کد: 3456
تعداد برگ: 40 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ پارس ایرانی 100 گرم
 • پشت جلدسخت 

دفتر طراحی B4 با کاغذ 120 گرم سفید

کد: 3455
تعداد برگ: 40 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب 120 گرم
 • پشت جلدسخت 
 • دارای پرفراژ نقطه ای با کیفیت

دفتر طراحی جلد سخت پارچه ای A5

کد: 9467
تعداد برگ: 60 برگ
ویژگی های محصول
 • جلد سخت پارچه ای
 • سیم از بالا