نمایش دادن همه 2 نتیجه

دفتر شطرنجی A4 سیم از بالا 5 میلیمتر

تعداد برگ: 60 برگ
کد: 3673
ویژگی های محصول
  • پشت جلد ضخیم
  • کاغذ مرغوب سفید
  • خط کشی شطرنجی(5×5) میلیمتر

دفتر شطرنجی A4 سیم از بالا میلیمتری

تعداد برگ: 60 برگ
کد: 3672
ویژگی های محصول
  • پشت جلد ضخیم
  • کاغذ مرغوب سفید
  • خط کشی شطرنجی(1×1)(5×5)(10×10) میلیمتر