نمایش دادن همه 4 نتیجه

دفتر سیمی شطرنجی 5mm

کد: 3655
تعداد برگ: 60 برگ
ویژگی های محصول
 • شطرنجی 5×5
 • سیمی با جلد مقوایی

دفتر شطرنجی A4 سیم از بالا 5 میلیمتر

تعداد برگ: 60 برگ
کد: 3673
ویژگی های محصول
 • پشت جلد ضخیم
 • کاغذ مرغوب سفید
 • خط کشی شطرنجی(5×5) میلیمتر

دفتر شطرنجی A4 سیم از بالا میلیمتری

تعداد برگ: 60 برگ
کد: 3672
ویژگی های محصول
 • پشت جلد ضخیم
 • کاغذ مرغوب سفید
 • خط کشی شطرنجی(1×1)(5×5)(10×10) میلیمتر

دفتر شطرنجی سیمی 10 میلیمتر

تعداد برگ: 60 برگ
کد: 3656
ویژگی های محصول
 • جلد مقوایی سلفونی
 • کاغذ مرغوب سفید
 • خط کشی شطرنجی (10×10) میلیمتر