ووکامرس

محصولات برای فروش

مرتب سازی بر اساس قیمت

یادداشت سیمی طلقی دکمه دار(15×10)

کد:  9339
تعداد برگ:  100 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ لبه رنگی
 • جلد طلقی دکمه دار
 • خط کشی استاندارد

یادداشت سیم از بالا جلدPP ـ (10×8)

کد:  9314
تعداد برگ:  200 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ لبه رنگی 
 • سیم آبکاری ضد حساسیت
 • خط کشی استاندارد

یادداشت سیمی جلد PP ـ(12×8)

کد:  9323
تعداد برگ:  160 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ لبه رنگی 
 • سیم آبکاری ضد حساسیت
 • خط کشی استاندارد

یادداشت سیم از بالا جلدPP ـ (12×8)

کد:  9324
تعداد برگ:  160 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ لبه رنگی 
 • سیم آبکاری ضد حساسیت
 • خط کشی استاندارد

یادداشت سیمی جلد PP ـ (15×10)

کد:  9330
تعداد برگ:  80 برگ
ویژگی های محصول
 • دارای لیبل مشخصات
 • خط کشی استاندارد

یادداشت سیمی جلدPP ـ (17×12)

کد:  9336
تعداد برگ:  200 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • دارای لیبل مشخصات
 • خط کشی استاندارد

یادداشت سیمی جلدPP ـ (17×12)

کد:  9335
تعداد برگ:  100 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • دارای لیبل مشخصات
 • خط کشی استاندارد

کاغذ یادداشت رومیزی ته چسب (10×10)

کد:  9309
تعداد برگ:  10±300 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • بسته بندی وکیوم
 • سرچسب 

کاغذ یادداشت رومیزی خط دار(10×10)

کد:  3774
تعداد برگ:  50±400 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ لبه رنگی خط دار
 • بسته بندی وکیوم
 • بدون سرچسب

کاغذ یادداشت رومیزی سفید (10×10)

کد:  3775
تعداد برگ:  50±400 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • بسته بندی وکیوم
 • بدون سرچسب

لغت معنی انگلیسی (12×17)

کد:  9360
تعداد برگ:  60 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • دارای لیبل مشخصات کالا

لغت معنی فارسی(12×17)

کد:  9362
تعداد برگ:  60 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • دارای لیبل مشخصات کالا