ووکامرس

محصولات برای فروش

مرتب سازی بر اساس قیمت

یادداشت سیمی طلقی دکمه دار(15×10)

کد:  9339
تعداد برگ:  100 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ لبه رنگی
 • جلد طلقی دکمه دار
 • خط کشی استاندارد

نوت پد ته چسب رنگی رنگی (17×10)

کد:  9364
تعداد برگ:  60 برگ
ویژگی های محصول
 • چاپ لبه رنگی طرح دار
 • پشت جلد محکم
 • خط کشی استاندارد

دفتر شطرنجی A4 سیم از بالا میلیمتری

تعداد برگ: 60 برگ
کد: 3672
ویژگی های محصول
 • پشت جلد ضخیم
 • کاغذ مرغوب سفید
 • خط کشی شطرنجی(1×1)(5×5)(10×10) میلیمتر

دفتر شطرنجی A4 سیم از بالا 5 میلیمتر

تعداد برگ: 60 برگ
کد: 3673
ویژگی های محصول
 • پشت جلد ضخیم
 • کاغذ مرغوب سفید
 • خط کشی شطرنجی(5×5) میلیمتر

دفتر شطرنجی سیمی 10 میلیمتر

تعداد برگ: 60 برگ
کد: 3656
ویژگی های محصول
 • جلد مقوایی سلفونی
 • کاغذ مرغوب سفید
 • خط کشی شطرنجی (10×10) میلیمتر

یادداشت سیم از بالا جلدPP ـ (10×8)

کد:  9314
تعداد برگ:  200 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ لبه رنگی 
 • سیم آبکاری ضد حساسیت
 • خط کشی استاندارد

یادداشت سیمی جلد PP ـ(12×8)

کد:  9323
تعداد برگ:  160 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ لبه رنگی 
 • سیم آبکاری ضد حساسیت
 • خط کشی استاندارد

یادداشت سیم از بالا جلدPP ـ (12×8)

کد:  9324
تعداد برگ:  160 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ لبه رنگی 
 • سیم آبکاری ضد حساسیت
 • خط کشی استاندارد

یادداشت سیم از بالا جلد PP ـ (16.5×10)

کد:  9334
تعداد برگ:  160 برگ
ویژگی های محصول
 • جلد pp پنجره ای
 • خط کشی استاندارد

یادداشت سیمی جلد PP ـ (15×10)

کد:  9330
تعداد برگ:  80 برگ
ویژگی های محصول
 • دارای لیبل مشخصات
 • خط کشی استاندارد

یادداشت سیمی جلدPP ـ (17×12)

کد:  9336
تعداد برگ:  200 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • دارای لیبل مشخصات
 • خط کشی استاندارد

لغت معنی انگلیسی با حروف (12×17)

کد:  9361
تعداد برگ:  160 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • دارای جدا کننده با حروف
 • جلد pp دایکاتی