نمایش دادن همه 2 نتیجه

یادداشت سیم از بالا جلدPP ـ (12×8)

کد:  9324
تعداد برگ:  160 برگ
ویژگی های محصول
  • کاغذ لبه رنگی 
  • سیم آبکاری ضد حساسیت
  • خط کشی استاندارد

یادداشت سیمی جلد PP ـ(12×8)

کد:  9323
تعداد برگ:  160 برگ
ویژگی های محصول
  • کاغذ لبه رنگی 
  • سیم آبکاری ضد حساسیت
  • خط کشی استاندارد