نمایش دادن همه 6 نتیجه

یادداشت 100 برگ چــرمی (12×17)

کد: 9320
تعداد برگ: 100 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد سخت چرمی

یادداشت 100 برگ گالینگوی(12×17)

کد: 9311
تعداد برگ: 100 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد سخت گالینگوری

یادداشت 200 برگ گالینگوری(12×17)

کد: 9321
تعداد برگ: 200 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد سخت گالینگوری

یادداشت جلد سخت فانتزی (12×17)

کد: 9337
تعداد برگ: 100 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد سخت مقوایی (سلفونی)
 • دارای کش نگه دارنده 

یادداشت سیمی جلد سخت طرح گل(12×17)

کد: 9344
تعداد برگ: 100 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد سخت مقوایی
 • کاغذ لبه رنگی 

یادداشت سیمی جلد سخت فانتزی(12×17)

کد: 9332
تعداد برگ: 100 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد سخت مقوایی
 • کاغذ لبه رنگی