نمایش دادن همه 2 نتیجه

یادداشت سیمی جلد سخت دکمه دار(10×15)

کد: 9348
تعداد برگ: 100 برگ
ویژگی های محصول
  • کاغذ سفید مرغوب
  • جلد سخت مقوایی
  • کاغذ لبه رنگی 
  • دارای دکمه نگه دارنده

یادداشت سیمی جلد سخت کش دار(15×10)

کد: 9349
تعداد برگ: 100 برگ
ویژگی های محصول
  • کاغذ سفید مرغوب
  • جلد سخت مقوایی
  • کاغذ لبه رنگی 
  • دارای کش نگه دارنده