نمایش دادن همه 3 نتیجه

کاغذ یادداشت رومیزی ته چسب (10×10)

کد:  9309
تعداد برگ:  10±300 برگ
ویژگی های محصول
  • کاغذ سفید مرغوب
  • بسته بندی وکیوم
  • سرچسب 

کاغذ یادداشت رومیزی خط دار(10×10)

کد:  3774
تعداد برگ:  50±400 برگ
ویژگی های محصول
  • کاغذ لبه رنگی خط دار
  • بسته بندی وکیوم
  • بدون سرچسب

کاغذ یادداشت رومیزی سفید (10×10)

کد:  3775
تعداد برگ:  50±400 برگ
ویژگی های محصول
  • کاغذ سفید مرغوب
  • بسته بندی وکیوم
  • بدون سرچسب