نمایش 1–10 از 15 نتیجه

کاغذ یادداشت رومیزی ته چسب (10×10)

کد:  9309
تعداد برگ:  10±300 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • بسته بندی وکیوم
 • سرچسب 

کاغذ یادداشت رومیزی خط دار(10×10)

کد:  3774
تعداد برگ:  50±400 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ لبه رنگی خط دار
 • بسته بندی وکیوم
 • بدون سرچسب

کاغذ یادداشت رومیزی سفید (10×10)

کد:  3775
تعداد برگ:  50±400 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • بسته بندی وکیوم
 • بدون سرچسب

نوت پد ته چسب رنگی رنگی (17×10)

کد:  9364
تعداد برگ:  60 برگ
ویژگی های محصول
 • چاپ لبه رنگی طرح دار
 • پشت جلد محکم
 • خط کشی استاندارد

یادداشت 100 برگ پارچه ای (8×12)

کد: 9302
تعداد برگ: 100 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد سخت پارچه ای
 • دا لیبل مشخصات

یادداشت 100 برگ چــرمی (12×17)

کد: 9320
تعداد برگ: 100 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد سخت چرمی

یادداشت 100 برگ چــرمی (8×12)

کد: 9304
تعداد برگ: 100 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد سخت چرمی

یادداشت 100 برگ گالینگوی(12×17)

کد: 9311
تعداد برگ: 100 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد سخت گالینگوری

یادداشت 200 برگ پارچه ای کش دار

کد: 9345
تعداد برگ: 200 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد سخت پارچه ای
 • دارای کش نگه دارنده 

یادداشت 200 برگ چــرمی (8×12)

کد: 9312
تعداد برگ: 200 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد سخت چرمی