نمایش دادن همه 10 نتیجه

دفتر 40 برگ سیمی طلقی Maxnote

تعداد برگ: 40 برگ
کد: 9412
ویژگی های محصول
 • قیمت مناسب
 • تنوع بالا
 • کاغذ لبه رنگی
 • خط کشی نوک مدادی

دفتر 40 برگ سیمی طلقی جلد تک رنگ در(8 رنگ جور)

تعداد برگ: 40 برگ
کد: 3415
ویژگی های محصول
 • جلد طلقی
 • کاغذ مرغوب سفید
 • خط کشی استاندارد (خط آبی)

دفتر 40 برگ سیمی طلقی فانتـزی Maxnote

تعداد برگ: 40 برگ
کد: 9414
ویژگی های محصول
 • قیمت مناسب
 • تنوع بالا
 • کاغذ لبه رنگی
 • خط کشی نوک مدادی

دفتر 40 برگ سیمی طلقی کارتونی

تعداد برگ: 40  برگ
کد: 9413 
ویژگی های محصول
 • جلد مقوای با روکش طلقی
 • تنوع طرح
 • کیفیت ساخت بالا

دفتر سیمی طلقی

کد: 3412
تعداد برگ: 40 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد مقوایی با روکش طلقی
 • خط کشی استاندارد با رنگ آبی

دفتر سیمی طلقی جلد تک رنگ جدا

تعداد برگ: 40برگ
کد: -3420-3421-3422-3423
ویژگی های محصول
 • رنگ های اصلی
 • جلد طلقی
 • کاغذ مرغوب سفید
 • خط کشی استاندارد (خط آبی)

دفتر سیمی طلقی طرح اکشن

تعداد برگ: 40, 60 و 100 برگ
کد: 9433, 9633 و 9133 
ویژگی های محصول
 • طرح های متنوع
 • جلد طلقی
 • کاغذ لبه رنگی
 • قیمت مناسب

دفتر سیمی طلقی طرح کفش

تعداد برگ: 40, 60 و 100 برگ
کد: 9432, 9632 و 9132 
ویژگی های محصول
 • طرح های متنوع
 • جلد طلقی
 • کاغذ لبه رنگی
 • قیمت مناسب

دفتر سیمی طلقی طرح گل

تعداد برگ: 40, 60, 80 و 100 برگ
کد: 9422, 9622, 9822 و 9122
ویژگی های محصول
 • طرح های زیبا و متنوع
 • کاغذ مرغوب سفید
 • خط کشی استاندارد (خط آبی)

دفتر سیمی طلقی طرح میوه

تعداد برگ: 40, 60 و 100 برگ
کد: 9434, 9634 و 9134 
ویژگی های محصول
 • طرح های متنوع
 • جلد طلقی
 • کاغذ لبه رنگی
 • قیمت مناسب